ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540268
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030051
รหัส Obec 6 หลัก :
  540268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านแก้ง
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042720240
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:41:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้ง


นายวสุกฤต สุวรรณเทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน