ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540270
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030053
รหัส Obec 6 หลัก :
  540270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีวิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srivichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านศรีวิชัย
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0862427248
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  srivichai.skn3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 11:32:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีวิชัย


นายประวิตร กิตติธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน