ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดโตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540271
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  540271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาดโตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN TARDTONE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตาดโตน
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0983271255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มีนาคม 2498
อีเมล์ :
  tardtonesch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:59:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาดโตน


นายนิยม เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน