ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540272
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  540272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHuaesang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยแสง
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042167091
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2524
อีเมล์ :
  huaesang.s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13:30:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแสง


นายสุเทพ เหลาแตว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน