ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540273
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030070
รหัส Obec 6 หลัก :
  540273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสนม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsanom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองสนม
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042790643
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสนม


นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน