ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540276
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  540276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำบุ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannumboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำบุ้น
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042790686
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ธันวาคม 2483
อีเมล์ :
  bannumboon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:16:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น


นายอภิชาติ กุลอัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบุ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน