ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540277
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030068
รหัส Obec 6 หลัก :
  540277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงเพ็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chiangpeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเชียงเพ็ง
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กันยายน 2498
อีเมล์ :
  47030068@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14:58:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง


นายนเรศ พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน