ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาคอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540281
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030073
รหัส Obec 6 หลัก :
  540281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านนาคอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nakoy School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านนาคอย
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0973690545
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:35:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาคอย


นายโสภณ ศรีผักผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาคอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน