ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540282
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  540282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านก่อ
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042790652
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:07:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่อ


นายไพบูลย์ กุลอัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน