ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540283
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  540283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nayomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนายม
ตำบล :
  อินทร์แปลง
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042794583
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11กันยายน 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทร์แปลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:58:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายม


นายนพพล วงศ์กระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน