ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540284
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเรือคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kudruakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   149 หมู่ 1   บ้านกุดเรือคำ
ตำบล :
  กุดเรือคำ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042794143
โทรสาร :
  042764069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/11/2460
อีเมล์ :
  krk.skn3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเรือคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 15:34:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ


นางมยุรี อุ่นวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน