ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูสะคาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540285
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030013
รหัส Obec 6 หลัก :
  540285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูสะคาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khusakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคูสะคาม
ตำบล :
  คูสะคาม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042720101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  upachaide@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดเรือคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูสะคาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูสะคาม


นายพุทธา ศรีสุราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสะคาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน