ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540286
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  540286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโพน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN WANGPON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังโพน
ตำบล :
  อินทร์แปลง
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042720056
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทร์แปลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 14:53:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโพน


นายวัชระ แง่พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน