ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปาดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540288
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  540288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำปาดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jumpadong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจำปาดง
ตำบล :
  กุดเรือคำ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042764199
โทรสาร :
  042764199
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เม.ย. 2498
อีเมล์ :
  buppasawan54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุดเรือคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:07:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำปาดง


นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน