ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540289
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030015
รหัส Obec 6 หลัก :
  540289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  koksaeng school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกแสง
ตำบล :
  คูสะคาม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042987522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2499
อีเมล์ :
  47030015@sakonnakhon3.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดเรือคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูสะคาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:53:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกแสง


นายสุพจน์ ศรีธรรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน