ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540290
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  540290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอินทร์แปลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Inplaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแสงเจริญ
ตำบล :
  อินทร์แปลง
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  47030078@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทร์แปลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง


นายอำนวย เหลาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน