ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540292
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030079
รหัส Obec 6 หลัก :
  540292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกก่องคูสะคาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khogkongkusakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกก่องคูสะคาม
ตำบล :
  อินทร์แปลง
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0981811424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  khogkongkusakham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดเรือคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทร์แปลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม


นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน