ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540293
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  540293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำเที่ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaynamtieang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยน้ำเที่ยง
ตำบล :
  กุดเรือคำ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042702418
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดเรือคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเรือคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12:24:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง


นายภิญโญ ศรีถาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน