ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540295
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  540295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongnahansomsanukwitta
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองนาหาร
ตำบล :
  นาซอ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำห้วยโทงสหวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาซอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา


นางเมตตา หาญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน