ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540297
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  540297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudruea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดเรือ
ตำบล :
  นาซอ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0927191113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2462
อีเมล์ :
  bankudruea@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำห้วยโทงสหวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาซอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเรือ


นางจินดา อินทรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน