ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540299
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  540299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแสงคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGSAENGKHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองแสงคำ
ตำบล :
  นาซอ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042790657
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  0808knongsangkum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำห้วยโทงสหวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนาซอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ


นายวิทิต บุญอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน