ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540301
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  540301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหินลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaihinlat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยหินลาด
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  huaihinlad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:36:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด


นายเสรี พลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน