ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540303
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030057
รหัส Obec 6 หลัก :
  540303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทับช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannontubchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนทับช้าง
ตำบล :
  หนองแวงใต้
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0874921956
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  onusa_pinij@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10:38:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง


นางชมพูนุท ศรีสุราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทับช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน