ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540304
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030058
รหัส Obec 6 หลัก :
  540304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังเยี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wungyiam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังเยี่ยม
ตำบล :
  หนองแวงใต้
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756919
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2498
อีเมล์ :
  wungyiamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 13:28:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม


นายเหรียญชัย ภูริษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเยี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน