ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540305
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030059
รหัส Obec 6 หลัก :
  540305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanphonsawang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพนสวาง
ตำบล :
  หนองแวงใต้
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042099316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  banphonsawangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:33:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสวาง


นายอิทธิชัย ประธาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน