ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540307
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  540307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกก่องหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokkongnongwaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกก่อง
ตำบล :
  หนองแวงใต้
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042099313
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พ.ค. 2519
อีเมล์ :
  kokkongnongwaengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแวงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง


นายภพธรรม มะลิทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน