ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540308
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  540308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุตาลเดี่ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thattaldeiwschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านธาตุ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756920
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2471
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 20:19:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว


นางภาวินี ผิวบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน