ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตากวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540309
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030027
รหัส Obec 6 หลัก :
  540309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตากวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongtaguay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองตากวย
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756766
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2463
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธาตุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตากวย


นายวิทยา ไชยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตากวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน