ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540310
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030028
รหัส Obec 6 หลัก :
  540310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tayeamnoncom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าเยี่ยม
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756902
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2469
อีเมล์ :
  tayeamnoneccm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธาตุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 07:47:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม


นางสาวดารุณี สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน