ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540315
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  540315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khogsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042720016
โทรสาร :
  042720016
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2485
อีเมล์ :
  khogsawang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง


นายดนุพล กาญจนะกันโห
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน