ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540316
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030025
รหัส Obec 6 หลัก :
  540316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าศรีไคลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tasrikaiwittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าศรีไคล
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756917
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/08/2502
อีเมล์ :
  tsksakon3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธาตุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม


นายวัฒนา อุประ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน