ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้งเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540321
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  540321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้งเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  songpauischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านส้งเปือย
ตำบล :
  ขัวก่าย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756923
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  songpauischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำห้วยโทงสหวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขัวก่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้งเปือย


นายทองทวี พรมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้งเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน