ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกถาวร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540323
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030009
รหัส Obec 6 หลัก :
  540323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกถาวร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Kokthawon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโคกถาวร
ตำบล :
  ขัวก่าย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0895703197
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขัวก่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:50:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกถาวร


นางละม่อม เคนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน