ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะนกทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540324
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  540324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบะนกทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANOKTA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบะนกทา
ตำบล :
  หนองสนม
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042707263
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2478
อีเมล์ :
  banoktaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบะนกทา


นางวราภรณ์ อรรถสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะนกทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน