ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอากาศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540462
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030182
รหัส Obec 6 หลัก :
  540462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอากาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban akat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านอากาศ
ตำบล :
  อากาศ
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042799077
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1เมษายน 2465
อีเมล์ :
  banakat.2007.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลอากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอากาศ


นายสมชัย ไตรโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอากาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2