ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540463
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030183
รหัส Obec 6 หลัก :
  540463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านนาเมือง
ตำบล :
  อากาศ
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042099399
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มนำ้ยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:14:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเมือง


นายกุลชาติ อุปรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน