ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540464
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030180
รหัส Obec 6 หลัก :
  540464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาไก้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtakai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบล :
  อากาศ
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790682
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:20:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน