ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540465
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  540465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dondangmenyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ตำบล :
  อากาศ
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790683
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:04:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่


นายเฮ็ง งิ้วไชยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน