ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540466
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030179
รหัส Obec 6 หลัก :
  540466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannayo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านนายอ
ตำบล :
  อากาศ
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790684
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/04/2498
อีเมล์ :
  nayo_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายอ


นายเสกสันต์ จูมจันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน