ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540467
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030162
รหัส Obec 6 หลัก :
  540467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกลางนาโน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klangnanoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านชุมชนบ้านกลางนาโน
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042707379
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิย. 2481
อีเมล์ :
  47030162@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนแพงบะหว้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน


นายสมพงศ์ ดีวันไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน