ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม่นน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540468
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  540468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเม่นน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmennoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเม่นน้อย
ตำบล :
  บะหว้า
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042169244
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 /09/2500
อีเมล์ :
  banmennoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:26:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเม่นน้อย


นายเจน ศรีคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม่นน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน