ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540469
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030153
รหัส Obec 6 หลัก :
  540469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบะยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbayao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบะยาว
ตำบล :
  บะหว้า
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042099391
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  banbayaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนแพงบะหว้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:11:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบะยาว


นายชัดเจน กุลอัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน