ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540470
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030163
รหัส Obec 6 หลัก :
  540470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangnoy school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแพงน้อย
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790685
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/04/2498
อีเมล์ :
  Ilovecom15@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนแพงบะหว้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:23:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพงน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน