ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540472
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030152
รหัส Obec 6 หลัก :
  540472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบะหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbawa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบะหว้า
ตำบล :
  บะหว้า
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  banbawa7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:33:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบะหว้า


นายสมเพชร ลาบัวใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน