ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540473
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  540473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคึม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคึม
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042798062
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2582
อีเมล์ :
  bankuem4703@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนแพงบะหว้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคึม


นายไมตรี สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2