ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซือม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540474
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030165
รหัส Obec 6 หลัก :
  540474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเซือม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansuam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเซือม
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042169081
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  bansuam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนแพงบะหว้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเซือม


นายบัณฑิต เดชขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซือม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน