ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540475
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  540475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพงใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanpaengyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแพงใหญ่
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042169055
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2531
อีเมล์ :
  47030166@Sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนแพงบะหว้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:37:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพงใหญ่


นายอนันตเดช งิ้วโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน