ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540476
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  540476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวาใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanWayai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านวาใหญ่
ตำบล :
  วาใหญ่
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042799288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวาใหญ่


นายจอมใจ บุญสินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน