ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540477
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030171
รหัส Obec 6 หลัก :
  540477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WANOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวาน้อย
ตำบล :
  วาใหญ่
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042799289/042720304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/02/2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2561 เวลา 10:25:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวาน้อย


นายสมชาย สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน