ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540479
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030173
รหัส Obec 6 หลัก :
  540479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดจอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANKUDCHOK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกุดจอก
ตำบล :
  วาใหญ่
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790690
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 10:11:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดจอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน